Künye ve gizlilik politikası

KÜNYE

E-ticaret Kanunu madde 5, Ticaret Kanunu/UGB madde 14, Meslekler Kanunu/GewO madde 63 uyarınca bilgilendirme yükümlülüğü ve Medya Kanunu madde 25 uyarınca ifşa etme yükümlülüğü.

ISS Indoor Sport Systems GmbH
ARED Business Park
Ared Strasse 40 / B / 09
A – 2544 Leobersdorf

Şirketin meşgalesi: İç mekan spor sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı
İşletme kimlik no: ATU73357039
Şirket sicil no: 492401w
Ticaret sicili mahkemesi: Landesgericht (Eyalet Mahkemesi) Wr. Neustadt
Şirket merkezi: A – 2544 Leobersdorf

T: +43 2256 20450
S: +43 664 8258791

Üye olduğu kurum: Aşağı Avusturya Ticaret Odası

Onaylayan devlet: Avusturya

Genel müdür: Dr. Roland Wiesinger

Konsept, ekran tasarımı ve teknik uygulama:
witzger management & marketing GmbH
Herzog Odilo Straße 31
5310 Mondsee

Telefon: +43 6232 20060
E-posta: office@w-mm.at
Web: www.w-mm.at

görselleştirme: AVISU https://avisu.at

Çevrimiçi teklifin içeriği
Indoor Sport Systems, burada sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi ile ilgili olarak herhangi bir garanti vermemektedir. Sağlanan bilgilerin kullanılması veya kullanılmaması veya yanlış ve eksik bilgilerin kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek maddi veya manevi zararlarla ilgili olarak, Indoor Sport Systems aleyhine olası tazminat talepleri, bu bağlamda Indoor Sport Systems tarafından kanıtlanabilir kasıtlı veya ağır ihmali nedeniyle bir kusur söz konusu olmadığı sürece esas itibariyle kabul edilmez. Tüm teklifler, onaya tabi olup bağlayıcı değildir. Indoor Sport Systems, önceden haber vermeksizin web sayfalarının bir kısmını veya sunulan hizmetin tamamını değiştirme, ekleme veya silme veya geçici veya kalıcı olarak yayınlanmasını durdurma hakkını açıkça saklı tutar.

Yönlendirmeler ve linkler
Indoor Sport Systems’in sorumluluk kapsamı dışında kalan “linkler” olarak adlandırılan harici web sitelerine olan doğrudan veya dolaylı bağlantılarda herhangi bir sorumluluk yükümlülüğü, ancak Indoor Sport Systems’in ilgili içeriklere dair bilgi sahip olması ve aynı yasa dışı içeriklerin kullanımını önlemesinin teknik olarak mümkün ve makul olması durumunda geçerli olur. Indoor Sport Systems, işbu vesile ile bağlantının verildiği sırada, ilgili sayfaların yasa dışı içerik bulunmadığını açıkça beyan eder. Indoor Sport Systems’in linkleri veya bağlantıları verilen internet sayfalarının mevcut ve gelecekteki tasarımları, içerikleri veya telif hakları üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle, Indoor Sport Systems, linkleri veya bağlantıları verilen sayfaların, bağlantı verildiği andan sonra değiştirilen içeriklerinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu ifade, kendi internet sayfamız dahilinde verilen tüm linklere ve yönlendirmelere ve ayrıca şirket tarafından sunulan konuk defterleri, tartışma forumları, e-posta gönderim listeleri ve benzeri hizmetlerdeki harici girdiler için de geçerlidir. Yasa dışı, yanlış veya eksik içerikler için ve özellikle sunulan bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan zararlar için, ilgili yayına link verenler değil, söz konusu internet sayfasının sağlayıcısı sorumlu tutulabilir.

Eser sahibi ve ticari işaret hakları
Indoor Sport Systems, tüm yayınlarında kullandığı grafiklerin, ses dosyalarının, video sekanslarının ve metinlerin telif haklarına riayet etmeye, grafikleri, ses dosyalarını, video sekanslarını ve metinleri kendisi oluşturmaya veya lisansa gerek olmayan grafikler, ses dosyaları, video sekansları ve metinler kullanmaya gayret eder. İnternet hizmetlerinde bahsedilen ve muhtemelen üçüncü taraflarca korunan tüm marka adları ve ticari işaretler, ilgili geçerli ticari marka yasası hükümlerine ve ilgili tescilli sahiplerinin mülkiyet haklarına kısıtlama olmaksızın tabidir. Yalnızca adı geçse dahi, ticari markaların ilgili üçüncü şahısların haklarıyla korunmadığı sonucu çıkarılmamalıdır! Indoor Sport Systems’in kendisinin oluşturduğu yayınlanan nesnelerin telif hakkı, yalnızca internet sayfaların sahibine aittir. Bu tür grafiklerin, ses belgelerinin, video sekanslarının ve diğer elektronik veya basılı yayınlardaki metinlerin çoğaltılması veya kullanılması, Indoor Sport Systems’in açıkça onayı olmadığı sürece yasaktır.

Telif hakkı / sorumluluk
İnternetin teknik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, internette sunulan bilgilerin aslına uygunluğu, doğruluğu ve eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti verilemez. Bu web sitesinin ve içeriğinin sunulması veya işletimi ile ilgili olarak da herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu web sitesinde yer alan verilerin ve bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı veya diğer zarar ve ziyan için, nedenlerine bakılmaksızın, herhangi bir sorumluluk, hukuken mümkün olduğu sürece kabul edilmez. Bu web sitesinin içeriği telif haklarıyla korunmaktadır. Sunulan bilgiler yalnızca kişisel kullanım içindir. Başka herhangi bir kullanım, özellikle veri tabanlarında saklanması, çoğaltılması ve her türlü ticari kullanımı ve yine ilgili kuruluşun rızası olmadan, kısmen veya revize edilmiş olarak dahi üçüncü şahıslara aktarılması yasaktır. Web sitemizin münferit sayfalarının yabancı çerçevelere herhangi bir entegrasyonu yasaktır.

Diğer
Bu bildirimin belli bazı bölümleri veya herhangi bir deyimi, geçerli yasal mevzuata uymuyorsa veya uymamaya başlamışsa veya tam anlamıyla uymamaktaysa, bu durum, diğer bölümlerin içeriğini veya geçerliliğini etkilemez.

Google Analytics kullanımı
Bu internet sitesi, Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sağlanan bir web analiz hizmetidir. Google Analytics ise çerez olarak adlandırılan dosyalardan yararlanır. Çerezler, bilgisayarınıza depolanarak, Google’ın web sitemizi kullanımınızı analiz etmesine izin veren spesifik dosyalardır. Bu veriler ve IP adresiniz, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Google sunucularına iletilir ve orada saklanır. Google, bu veriler üzerinden web sitemizin nasıl kullandığınızı değerlendirir. Bununla bu web sitesindeki faaliyetleriniz hakkında raporlar hazırlar ve bunları erişilebilir hale getirir. Bunun diğer bir amacı da web sitesi kullanımı ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak veya sunmaktır. Google bu verileri, yasalarca gerekli olması halinde veya Google’ın bu veri işlemeyi üçüncü taraflarca yapılması için talimat vermesi durumunda üçüncü şahıslarla paylaşabilir. Google, IP adresinizi asla diğer Google verileri ile ilişkilendirmez.

Ancak, bilgisayarınızda sözü geçen çerezlerin saklanmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için, internet tarayıcınızda ilgili ayarları yapmalısınız. Ne var ki bu durumda, bu web sitesinin sizin için yalnızca kısmen kullanılabilir hale gelmesi söz konusu olabilmektedir. Ayrıca Google’ın verilerinizi ve IP adresinizi toplamasını, göndermesini ve işlemesini de engelleyebilirsiniz. Bunun için internet tarayıcınıza bir yazılım eklentisi indirip yükleyebilirsiniz. Bu yazılım eklentisi burada mevcuttur. Alternatif olarak, sadece web sitemizi ayarlarında gerekli ayarı yapıp, sitemizi, verilerinizi toplamayacak şekilde düzenleyebilirsiniz: [google_analytics_optout]Daten nicht erfassen[/google_analytics_optout].“

Çerezlerin kullanımı
Çerezler, hizmetlerimizi sunmamızı kolaylaştırmaktadır. İnternet hizmetlerimizi kullandığınızda, çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz. Çerezler, bilgisayarınızın tarayıcısında saklanan ve daha sonra oradan yüklenen küçük metin dosyalarıdır. Bunlar, son ziyaretinizde tercih ettiğiniz dil veya diğer ayarlar gibi verileri depolar. Bu sayede bir web sitesinde yolunuzu daha hızlı bulmanız ve sayfayı bir sonraki ziyaretinizde daha etkin kullanmanız mümkün olmaktadır.

Ayrıca, çerezlerle ilgili bir “onay butonu” veya “reddetme butonu” etkinleştirilmektedir.

Gizlilik bildirimi:

Genel Veri Koruma Tüzüğü (DSGVO) madde 13 ve madde 14 uyarınca bilgilendirme yükümlülüğü.

ISS Indoor Sport Systems GmbH, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar için işler:

a) Muhasebe / finans muhasebesi
b) Kendi amaçları doğrultusunda pazarlama
c) İdare / ofis otomasyonu / dosya yönetimi
d) Varlık yönetimi
e) Şikayetler
f) Medya ve halkla ilişkiler
g) Tedarikçi yönetimi
h) Sipariş girişleri

ISS Indoor Sport Systems GmbH, prensip olarak kişisel verileri ilgili veri işleme amaçları doğrultusunda gerekenden daha uzun süre saklamaz. Bunun anlamı, bu verilerin, her halükârda ilgili ticari işlem süresinde ve bunun dışında ise diğer nedenlerden ötürü daha uzun süre saklanmaya devam edilebilecektir. Diğer nedenler ve bunlara ilişkin son mühletler şunlardır: Vergi hukukundan kaynaklanan saklama süreleri (genellikle takvim yılı sonundan itibaren 7 yıl) ve yasal ihtilaf durumunda evrakların kanıt olarak tutulması (Genel Medeni Kanun uyarınca 30 yıla kadar).

İlgili veri sahibi, DSGVO madde 15 uyarınca saklanan veriler hakkında bilgi edinme hakkına, DSGVO madde 16 uyarınca yanlış verilerin düzeltilmesi hakkına, DSGVO madde 17 uyarınca verilerin sildirme hakkına, DSGVO madde 18 uyarınca veri işlenmesinin sınırlandırılması hakkına, DSGVO madde 21 uyarınca uygunsuz veri işleme ve ayrıca DSGVO madde 20 uyarınca veri aktarımı aleyhine itiraz etme hakkına sahiptir.

İlgili veri sahibinin denetim makamına şikayet etme hakkı vardır – bu makam Avusturya’da Veri Koruma Dairesi’dir. Eğer ilgili veri işleme, bir izin beyanına dayanarak yapıldıysa, ilgili kişi bu işlemi, bu rızaya dayanarak yapılan işlemin iptaline kadar geçen sürede yasallığını etkilemeksizin, her istediği an iptal etme olanağına sahiptir.

ISS Indoor Sport Systems GmbH, saklanan kişisel verilerin, yanlışlıkla veya kasıtlı olarak manipüle ve imha edilmesine, kaybolmasına veya yetkisiz kişiler tarafından erişimine karşı kapsamlı teknik ve operasyonel güvenlik önlemlerini almış bulunmaktadır. Bu güvenlik önlemleri sürekli olarak iyileştirilmektedir.

Genel Veri Koruma Tüzüğü açısından sorumlu: Genel Müdür Dr. Roland Wiesinger, Ared Strasse 40 / B / 09, A – 2544 Leobersdorf / NÖ.